Thiết Bị Văn Phòng Trọng Nhân

Hỗ trợ cài đặt Driver in/scan, các sự cố thường gặp trên máy photocopy Ricoh. Cài đặt Driver máy in. Mua bán – Cho thuê máy Photocopy
CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VỚI MÁY PHOTOCOPY VÀ CÁCH XỬ LÝ
  • HD cách Scan trực tiếp từ máy vào bộ nhớ USB/SDCard trên máy Ricoh

  • HD cách in trực tiếp từ bộ nhớ USB/SDCard trên máy Ricoh

  • HD cách Scan gộp nhiều tệp tài liệu vào cùng 01 file trên máy Ricoh

  • Cách khắc phục lỗi Scanner Journal Full, không thể scan được trên máy Ricoh

  • THAY ĐỔI PASSWORD USER

  • THAY ĐỔI CHIỀU GIẤY, HẠN CHẾ LỖI KẸT GIẤY DO GIẤY ẨM HOẶC GIẤY MỎNG

  • KIỂM TRA LỖI KẸT GIẤY KHU VỰC “Z”-(CỮA NGOÀI)

  • HƯỚNG DẪN COPY/SCAN SIZE GIẤY HỖN HỢP A4-A3 CÙNG LÚC TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH.

  • HƯỚNG DẪN THAY MỰC MÁY PHOTOCOPY CÁC DÒNG RICOH MP4000B/MP5000B/MP4000/MP5000/MP4001/MP5001/MP4002/MP5002.