CÔNG TY TNHH TBVP TRỌNG NHÂN

Các lỗi về kẹt giấy liên quan đến các model máy như: Ricoh MP4000/4000B/ MP5000/5000B/MP4001/MP5001/MP4002/MP5002

Khi bị sự cố kẹt giấy. Máy sẽ hiển thị màn hình lỗi kẹt giấy tại các khu vực tương ứng như hình chỉ dẫn:

KetGiayMP5000
  • (P)-Khu vực bộ nạp bản gốc tự động.
  • (C)-Khu vực bộ sấy giấy.
  • (B)-Khu vực trung tâm của phần xử lý hình ảnh.
  • (Z)-Khu vực đảo giấy bản sao chạy 2 mặt tự động.
  • (A và Y)-Khu vực nạp giấy từ ngăn chứa giấy trong(Tray).
  • (D)-Khu vực chọn thêm(Option) phần giấy ra(thường không sử dụng).

1-Khi bị sự cố kẹt giấy tại khu vực (P)-Bộ nạp bản gốc tự động.

Máy sẽ hiển thị chỉ dẫn lỗi (P) trên màn hình kèm dòng chữ (Paper Misfeed).

Chúng ta hãy bình tĩnh và làm theo chỉ dẫn như hình.

Ket-P-Mp5000

2-Khi máy gặp sự cố kẹt giấy tại khu vực (C)-Khu vực bộ sấy giấy.(Chú ý: khu vực này rất nóng, hãy cẩn thận trong thao tác tránh bị bỏng tay).

Máy sẽ hiển thị cảnh báo kẹt giấy (C) kèm theo dòng chữ (Paper Misfeed).

Chúng ta bình tĩnh và làm cẩn thận theo chỉ dẫn như hình.

Ket-C-Mp5000

3-Khi máy gặp sự cố kẹt giấy tại khu vực (B)-Khu vực trung tâm phần xử lý ảnh.(Chú ý: khu vực xử lý ảnh, hãy cẩn thận trong thao tác, không dùng các vật cứng, nhọn trong quá trình lấy giấy. Tránh gây hư hỏng linh kiện máy).

Máy sẽ hiển thị cảnh báo kẹt giấy (B) kèm theo dòng chữ (Paper Misfeed).

Chúng ta bình tĩnh và làm cẩn thận theo chỉ dẫn như hình.

Ket-B-Mp5000

4-Khi máy gặp sự cố kẹt giấy tại khu vực (Z)-Khu vực bộ đảo giấy 2 mặt tự động.

Máy sẽ hiển thị cảnh báo kẹt giấy (Z) kèm theo dòng chữ (Paper Misfeed).

Chúng ta bình tĩnh và làm cẩn thận theo chỉ dẫn như hình.

Ket-Z-Mp5000

5-Khi máy gặp sự cố kẹt giấy tại khu vực (A)-Khu vực kéo giấy từ ngăn chứa giấy.

Máy sẽ hiển thị cảnh báo kẹt giấy (A) kèm theo dòng chữ (Paper Misfeed).

Chúng ta bình tĩnh và làm cẩn thận theo chỉ dẫn như hình.

Ket-A-Mp5000

Lưu Ý: Bước 4 chỉ thực hiện khi ta đang sử dụng sao chụp bằng học chứa giấy đa năng phía ngoài bên phải(Bypass tray).

6-Khi máy gặp sự cố kẹt giấy tại khu vực (Y)-Khu vực kéo giấy từ ngăn chứa giấy.

Máy sẽ hiển thị cảnh báo kẹt giấy (Y) kèm theo dòng chữ (Paper Misfeed).

Chúng ta bình tĩnh và làm cẩn thận theo chỉ dẫn như hình.

Ket-Y-Mp5000

Lưu Ý: Chỉ những máy có ngăn chứa giấy gắn thêm 3-4(Tray Option 3-4) mới có lỗi kẹt giấy (Y).